برای تو

خانه را

از دوش عشق

برداشتم

عکس را از قاب

یاد را از تخت

و قلبم را

از کنار آینه‌ات ...

دوستی چمدانی شد برای من

تا قشنگی زندگی

برای تو بماند

/ 1 نظر / 14 بازدید
sahar

خواستی هم بــــــــــرو ! فقط برگـــــرد و یکبار دیگر نگاهـــــــم کن ... ! ---------------- عباس معروفی