از دلم رفته ای

تو گناهی نداری

وقتی همیشه هستی و هیچ وقت نیستی

نمی‌دانم محو بودنت شوم یا دل تنگ نبودنت

وقتی میایی دروغ میگویی تا خوشحالم کنی اصلاً نترس!

ظرفیت باور من به اندازه همه دنیاست

تو دروغت را بگو

ولی بدان

من احمق نیستم

من فقط می‌خواهم تا تو از من دلگیر نشوی

وگرنه تو خیلی وقت است که از دلم رفته ای

من مدت هاست تو را در دلم کشته‌ام

/ 0 نظر / 18 بازدید