ماتم

بانوی پشت پنجره ماتم گرفته است

هفت آسمان پوچ مرا غم گرفته است

ابلیس پشت پنجره ای خیس، بیقرار

فریاد می زند: دل من هم گرفته است!

/ 1 نظر / 20 بازدید
mehrno0sh

قلمم را بدهید؛ شعری به ذهنم رسیده است؛ باید زودتر بنویسم؛ ........<تو>! ......همین خوب است ,همین! این خودش یك دیوان غزل است !!!