دل تنگی

باید کاری کرد

دلم برای خودم تنگ شده

هرچه نامه می نویسم برگشت می خورد

هرچه زنگ می زنم

شماره ام مشغول است!

/ 3 نظر / 19 بازدید
yblack

بعدها تاریخ از ما به عنوان مردمی اسکول یاد خواهد کرد که نمایشگاه کتاب رادر مصلی ونماز جماعت را دردانشگاه تهران برگزار میکردند...!! : آپم

مریم

درشهربودم،دیدم هرکس بدنبال چیزی میگردد،یکی بدنبال پول،یکی بدنبال چهره ای دلکش،یکی بدنبال چشمان هرزه گرد،یکی نان، یکی بدنبال اتوبوس!! اما دریغ…هیچکس دنبال خدانبود..

maryam

آه چقدر دلتنگم چقدر دلتنگم از این بود ونبودهای بی ثمر چقدر دلتنگم برای برگهای زرد و نارنجی رنگ خزان همان خزانی که شاه بیت غزل های شاعران بی دل است چقدر دلتنگم برای آنچه که هرگز نداشته ام ای دوست ای همراز تو برای چه دلتنگی ؟