فصل تنهایی

بالعکس همه‌ی سال‌ها

که چهار فصل دارند

سال‌های زندگی من

تنها یک فصل دارد

فصل تنهایی

/ 7 نظر / 13 بازدید
الهام

دقیــــــــــــــــقامث من[افسوس][افسوس]

پاییزان

سلام خیلی نوشته های خوب و زیبایی داری به وبلاگ منم بیا [گل][گل][گل][دست]

saghar

همه چیز را سیاه کرده‌ام جرموی که سپید!

maryam

و کوزه… در آخر… که اکنون خمره ایست بی نصیب نماند که نلاطم مرا هم گرفت و منفعل شدم و بنـدیِ… دیوارهایی بس بلند. زمان مناسبیست یک قلم و کاغذ هائی! در ده ورق… سیاه که شوند می شود و ده فصل در خزان و در انتها… درب رهائی… و بهار معرفت.

maryam

آسان نبود ولی .... رفتم درون پیله تنهایی خودم .. شاید رها شوم از این همه دردی که می کشم. حالا؛ فضای پیله ام .. ......سرد است و ساکت و خاکستری و تنگ.... اما.. من خواب دیده ام....... طاقت اگر بیاورم یک روز زخم عمیق روی دلم خوب می شود ...!!! من خواب دیده ام .. طاقت اگر بیاورم یک روز عاقبت پروانه می شوم...!!!

maryam

غریبه ی امروز من آشنای دیروز من... قول می دهم..از امروز.. دیگر مرا نشناسی... می دانستم از این سر شب تا آن سر صبح فاصله بین ماست اما... خدانگهدار