پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

سایه

  همه از او حرف می‌زدند سایه ای که به آرامی به آنسو پریده بود از گوشه‌ی دیوار و هیچکس نمی‌شناختش  
/ 0 نظر / 8 بازدید