چند بیت بوسه

عزیزم

دیشب که خواب بودی

چند بیت بوسه

روی لب هایت نوشتم

بیدار که شدی

بخوان

/ 2 نظر / 12 بازدید
ساغر

این روزها بد جور به تو آغشته شده‌امـــــ ـ... مرا از صافی رد کن... تا ببینی..... آن‌چه می‌ماند فقط "تو"یی!

ساغر

چشمانم را می بندم تصور می کنم نباشی ! .. تمام من سکوت می شود..