فصل ها

فاصله‌ها

دور یا نزدیک

تعیین کننده‌ی جایگاه ما نیستند

فصل‌ها هستند که تغییر رنگ می‌دهند

تا آسمان خاکستری بالای سرم

یک ستاره داشته باشد

تنها یکی

باران.

به امید می‌بارد

جائیکه ایستاده‌ام

طبقه‌ی آخر پارکینگی طبقاتی ست

قدمی به خودم نزدیک‌ترممی‌کند

شقایق وحشی

در این خار زار ...

حکایت ات بی شک شنیدنی ست …

/ 1 نظر / 19 بازدید
ساغر

از میان این همه بود ما در آرزوی یکی بودیم که نبود…..