غم دل

چه غریب ماندی ای دل !

نه غمی ، نه غمگساری

نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری

غم اگر به کوه گویم بگریزد و بریزد

که دگر بدین گرانی نتوان کشید باری

/ 1 نظر / 14 بازدید
ساغر

برای بودن گاهی "لازم" است که نباشی... شاید نبودنت، بودنت را به خاطر آورد... اما ، دور نباش... دوری همیشه دلتنگی نمی آورد!!! "فراموشی همان نزدیکی هاست...!"