قند مکرر

 مژده دهم سادات را ، صـــــــــدیقه(س)مادر می شود

روشن به رخســار حسن(ع)، چــشم پیمبر(ص)می شود

امشب تمام عرشیان جـــــــــــــــمعند در بیت علی(ع)

امشب امین وحی هم ، مهمان حـــــــــیدر(ع)می شود

مریم(ع)بکف عود آورد آسیه(ع)عــــــــــــنبر می برد

حوا (ع)گـُـلاب افشان کند ، چون خانه انورمیشود

امشب ملائــــک صف بصف ، تاجی زگل هریک بکف

امشب ســــــــــــروش ایزدی بر خانه زیور می شود

امشب مدینه بی قرار، شهــــــر نبی(ص)چشم انتظار

دل ها همه در تاب و تب ، عالم مُـــــــــــنور می شود

امشب پری و انس و جن ، مهمان لطف ذوالجــــــلال

امشب به کام عاشقان ، قند مکـــــــــــــــررمی شود

صوت خوش افلاکــــــــیان ، رقص و سماع عرشیـان

با نور چشم احمدی(ص)، امشب معطر می شـــــــــود

امشب مدینه غرق نور، امشب زمین غــــــــرق سرور

دلها منور از رخِ ، خـــــــــــــــورشید خاور می شود

عیدانه خواهم از تو، ای شمس هدایت مجــــــتبی(ع)

آیا مرا پیمانه پر از حــــــــــــــوض کوثر می شود؟

/ 1 نظر / 15 بازدید